Sanchin Club
Search our site!

NUMBERS IN JAPANESE

1. ICHI (one)
2. NI (two)
3. SAN (three)
4. SHI (YON) (four)
5. GO (five)
6. ROKU (six)
7. SHICHI (NANA) (seven)
8. HACHI (eight)
9. KYU (nine)
10. JU (ten)
11. JU-ICHI (eleven)
12. JU-NI (twelve)
20. NI-JU (twenty)
21. NI-JU-ICHI (twenty-one)
30. SAN-JU (thirty)
100. HYAKU (one hundred)Japanese Numbers
Japanese Clock